گروه آرتا

گروه تبلیغات و بازرگانی آرتا در سال 1387 به منظور ارائه خدمات بازاریابی، تبلیغات و بازرگانی به ویژه ...

شرکت تکنو گرافیکا

اخذ نمایندگی انحصاری فروش از بزرگترین استودیو طراحی کاشی و ساخت پانچ و مسترمولد در جهان با نام Tecno...

کویر سرام پارسیان

گسترش فعالیت های اقتصادی و اجتماعی کویر سرام پارسیان به منظور بدست آوردن رضایت مشتریان بخصوص جذب و ح...