محصولات چینی بهداشتی پارس سرام

توالت زمینی طبی
TEBBI MEDICAL RIMLESS TOILET
پارس سرام

2037

۲,۶۳۰,۰۰۰ ریال (۱ عدد) 
توالت زمینی کارنو
CARNO RIMLESS TOILET
پارس سرام

2036

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ناموجود
توالت زمینی رزالین
ROSALINE RIMLESS TOILET
پارس سرام

2034

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ناموجود
توالت زمینی کاترینا
KATRINA RIMLESS TOILET
پارس سرام

2033

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ناموجود
توالت زمینی گلنار
 GOLNAR RIMLESS TOILET
پارس سرام

2032

۲,۶۷۰,۰۰۰ ریال (۱ عدد) 
توالت زمینی گلنار
 GOLNAR RIMLESS TOILET
پارس سرام

2031

۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال (۱ عدد) 
توالت زمینی طاووس
 TAVOOS RIMLESS TOILET
پارس سرام

2030

۲,۵۴۰,۰۰۰ ریال (۱ عدد) 
توالت زمینی آتوسا
ATOOSA RIMLESS TOILET
پارس سرام

2029

۲,۷۲۰,۰۰۰ ریال (۱ عدد) 
توالت زمینی آتوسا
ATOOSA RIMLESS TOILET
پارس سرام

2028

۲,۷۲۰,۰۰۰ ریال (۱ عدد) 
توالت زمینی نگین
NEGIN RIMLESS TOILET
پارس سرام

2027

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ناموجود
توالت زمینی نگین
NEGIN RIMLESS TOILET
پارس سرام

2026

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ناموجود
توالت زمینی ترنادو
TORNADO CLOSE RIM TOILET
پارس سرام

2025

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ناموجود
توالت زمینی کردیا KORDIA CLOSE RIM TOILET
پارس سرام

2023

۲,۶۹۷,۰۰۰ ریال (۱ عدد) 
توالت زمینی سندی SANDI CLOSE RIM TOILET
پارس سرام

2022

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ناموجود
توالت زمینی توکا
TOOKA RIMLESS TOILET
پارس سرام

2021

۳,۲۷۰,۰۰۰ ریال (۱ عدد) 
زیر سنگی درسا
DORSA UNDERCOUNTER WASH BASIN
پارس سرام

2020

۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال (۱ عدد) 
صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵