سرامیک گرانیتی فول بادی ضد اسید SFI0 -  دیتا تکسرام مات روستیک
40*40
 ANTI ACID SFI0 COLLECTION
تکسرام

1948

سرامیک گرانیتی فول بادی ضد اسید- 40*40 مناسب مکانهای پر ترافیک- ضخامت بالا
۱,۱۹۰,۰۰۰ ریال (۱ متر مربع) 
سرامیک گرانیتی فول بادی ضد اسید SFI5 -  دیتا تکسرام مات روستیک
40*40
 ANTI ACID SFI5 COLLECTION
تکسرام

1947

سرامیک گرانیتی فول بادی ضد اسید- 40*40 مناسب مکانهای پر ترافیک- ضخامت بالا
۱,۳۱۰,۰۰۰ ریال (۱ متر مربع) 
سرامیک گرانیتی فول بادی ضد اسید I5 -  دیتا تکسرام مات 
40*40
 ANTI ACID I5 COLLECTION
تکسرام

1946

سرامیک گرانیتی فول بادی ضد اسید- 40*40 مناسب مکانهای پر ترافیک- ضخامت بالا
۱,۲۴۰,۰۰۰ ریال (۱ متر مربع) 
سرامیک گرانیتی فول بادی ضد اسید I0 -  دیتا تکسرام مات 
40*40
 ANTI ACID I0 COLLECTION
تکسرام

1945

سرامیک گرانیتی فول بادی ضد اسید- 40*40 مناسب مکانهای پر ترافیک- ضخامت بالا
۱,۱۲۰,۰۰۰ ریال (۱ متر مربع) 
سرامیک گرانیتی فول بادی ضد اسید سری W -  دیتا تکسرام مات روستیک
30*30
W101-W103-W106 ANTI ACID COLLECTION
تکسرام

1944

سرامیک گرانیتی فول بادی ضد اسید- 30*30 مناسب مکانهای پر ترافیک- ضخامت بالا
۱,۰۷۰,۰۰۰ ریال (۱ متر مربع) 
سرامیک گرانیتی فول بادی ضد اسید SEI0 -  دیتا تکسرام مات روستیک
30*30
SEI0 ANTI ACID COLLECTION
تکسرام

1943

سرامیک گرانیتی فول بادی ضد اسید- 30*30 مناسب مکانهای پر ترافیک- ضخامت بالا
۱,۱۸۰,۰۰۰ ریال (۱ متر مربع) 
سرامیک گرانیتی فول بادی ضد اسید SDI0 -  دیتا تکسرام مات روستیک
30*30
SDI0 ANTI ACID COLLECTION
تکسرام

1942

سرامیک گرانیتی فول بادی ضد اسید- 30*30 مناسب مکانهای پر ترافیک- ضخامت بالا
۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال (۱ متر مربع) 
سرامیک گرانیتی فول بادی ضد اسید -  دیتا تکسرام مات روستیک
30*30
SBW101 ANTI ACID COLLECTION
تکسرام

1940

سرامیک گرانیتی فول بادی ضد اسید- 30*30 مناسب مکانهای پر ترافیک- ضخامت بالا
۱,۰۷۰,۰۰۰ ریال (۱ متر مربع) 
اسلب سرامیکی پرسلانی باهیا ویو- راک لعاب پولیش
120*240
 BAHIA WAVE COLLECTION
راک

1939

سرامیک اسلب 120*240 - پرسلان لعاب دار لعاب پولیش آبی
۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال (۱ متر مربع) 
اسلب سرامیکی پرسلانی یونی - راک لعاب پولیش
120*240
 UNI COLLECTION
راک

1938

سرامیک اسلب 120*240 - پرسلان لعاب دار لعاب پولیش
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۱ متر مربع) 
اسلب سرامیکی پرسلانی استاتواریو کانتینوا - راک لعاب پولیش
120*240
 STATUARIO CONTINOA  COLLECTION
راک

1937

سرامیک اسلب 120*240 - پرسلان لعاب دار لعاب پولیش
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۱ متر مربع) 
اسلب سرامیکی پرسلانی رین ماربل- راک لعاب پولیش
120*240
 RAIN MARBLE COLLECTION
راک

1936

سرامیک اسلب 120*240 - پرسلان لعاب دار لعاب پولیش
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۱ متر مربع) 
اسلب سرامیکی پرسلانی پورتو ونر ماربل- راک لعاب پولیش
120*240
 PORTOVENERE MARBLE COLLECTION
راک

1935

سرامیک اسلب 120*240 - پرسلان لعاب دار لعاب پولیش مشکی و طلایی
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۱ متر مربع) 
اسلب سرامیکی پرسلانی پاندا ماربل - راک لعاب پولیش
120*240
 PANDA MARBLE COLLECTION
راک

1934

سرامیک اسلب 120*240 - پرسلان لعاب دار لعاب پولیش
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۱ متر مربع) 
اسلب سرامیکی پرسلانی نیو تراورتین - راک لعاب پولیش
120*240
 NEW TRAVERTINE COLLECTION
راک

1933

سرامیک اسلب 120*240 - پرسلان لعاب دار لعاب پولیش
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۱ متر مربع) 
اسلب سرامیکی پرسلانی مدیچی ماربل - راک لعاب پولیش
120*240
 MIDICEA MARBLE COLLECTION
راک

1932

سرامیک اسلب 120*240 - پرسلان لعاب دار لعاب پولیش
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۱ متر مربع) 
اسلب سرامیکی پرسلانی ماکسیموس بیهایند - راک مات 
120*240
 MAXIMUS BEHIND COLLECTION
راک

1931

سرامیک اسلب 120*240 - پرسلان لعاب دار مات
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۱ متر مربع) 
اسلب سرامیکی پرسلانی ماکسیموس بازالتین- راک مات 
120*240
 MAXIMUS BASALTINE COLLECTION
راک

1930

سرامیک اسلب 120*240 - پرسلان لعاب دار مات
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۱ متر مربع) 
اسلب سرامیکی پرسلانی آیکون ماکاباس- راک لعاب پولیش 
120*240
 MACABAUS COLLECTION
راک

1929

سرامیک اسلب 120*240 - پرسلان لعاب دار لعاب پولیش
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۱ متر مربع) 
اسلب سرامیکی پرسلانی آیکون متال دیلاکس- راک لعاب پولیش 
120*240
 ICON METAL DELUX COLLECTION
راک

1928

سرامیک اسلب 120*240 - پرسلان لعاب دار لعاب پولیش
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۱ متر مربع) 
صفحه ۱ از ۲۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰