سرامیک پرسلانی مایا - دیتا تکسرام مات
30*30
MAYA COLLECTION
تکسرام

1398

سرامیک پرسلان لعاب دار مات - 30*30 طرح مراکشی
۱,۴۷۵,۰۰۰ ریال (۱ متر مربع) 
جکوزی باداب -کد 305

1374

جکوزی دو نفره دایره باداب با شاسی تمام استیل و ضد باکتری
۱۰۰,۳۹۳,۰۰۰ ریال
جکوزی باداب -کد 304

1373

جکوزی دو نفره دایره باداب با شاسی تمام استیل و ضد باکتری
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
جکوزی باداب -کد 302

1370

جکوزی دو نفره چهارگوش باداب با شاسی تمام استیل و ضد باکتری
۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۱ عدد) 
جکوزی باداب -کد 301

1369

جکوزی دو نفره سه گوش باداب با شاسی تمام استیل و ضد باکتری
۱۲۰,۳۲۰,۰۰۰ ریال (۱ عدد) 
جکوزی باداب -کد 201

1365

جکوزی دو نفره سه گوش باداب با شاسی تمام استیل و ضد باکتری
۱۰۹,۰۷۰,۰۰۰ ریال