فروشگاه اینترنتی کارا/خدمات مشتریان/تعرفه تبلیغات در کانال تلگرام و اینستاگرام

تعرفه تبلیغات در تلگرام و اینستاگرام

:mega:   قرار دادن تبلیغات در کانال های تلگرام و اینستاگرام به صورت روزانه و به مدت دو هفته, هرکدام به مبلغ صد هزار تومان می باشد.( هزینه انتشار همزمان تبلیغات در تلگرام و اینستاگرام صد و پنجاه هزار تومان می باشد.) 

:small_blue_diamond:الویت انتخاب ساعت با اعضای ویژه و کسانی است که در سایت نیز تبلیغات دارند.

:telephone_receiver: جهت راهنمایی بیشتر و تماس با کارشناسان پشتیبانی بر روی :point_left: کارشناسان پشتیبانی کلیک نمایید.

شرکتهایی که در تلگرام تبلیغات آنها قرار داده شده است

Loading