شرح خدمات

شما میتوانید با عضویت در باکس از خدمات مشاوره ای در زمینه امور مالی ، تسهیلات بانکی شامل تسهیلات ارزی ،ریالی ،حساب ذخیره ارزی ،صندوق توسعه ملی ،گشایش اعتبار اسنادی و امور سرمایه گذاری بهرمند شوید و در این راستا با مدیران و کارشناسان با تجربه و متخصص در این زمینه توسط ایمیل در ارتباط باشید.همچنین با باکس از آخرین اخبار،بخشنامه ها،قوانین،دستورالعملها و همچنین مقررات مالی، بانکی ،بیمه،تامین اجتماعی،مالیاتی،گمرکی و سرمایه گذاری،مطلع خواهید شد.