سینامون- امبینت
سینامون

سرامیک سینامون کرم/ قهوه ای/ خاکستری- آپادانا سرام

80*80

CINAMON COLLECTION

کاشی پرسلان لعاب دار براق

سینامون - CINAMON

براق

80*80

کرم، قهوه ای، خاکستری/ CREAM, BROWN, GRAY

سرامیک آپادانا سرام

پرسلان لعابدار براق

سرامیک کف و دیوار داخل و خارج ساختمان

3- 0.5 درصد

مقاوم در برابر سایش - کلاس C

مقاوم در برابر اسید

قابل ارائه

انبار بویین زهرا

رکتیفاید- قطعات دکوری برشی موجود است.

کد محصول: 1013

محصولات مشابه

سرامیک فنیشیا کرم- امپایر پولیش
80*80
FENISHIA COLLECTION

سرامیک فنیشیا کرم- امپایر پولیش

80*80

FENISHIA COLLECTION

سرامیک پرسلان لعابدار پولیش
۹۶۰,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک فرزا کرم- امپایر پولیش
80*80
FORZA COLLECTION

سرامیک فرزا کرم- امپایر پولیش

80*80

FORZA COLLECTION

سرامیک پرسلان لعابدار پولیش
۹۶۰,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک سیدنی کرم- امپایر پولیش
80*80
SIDNEY COLLECTION

سرامیک سیدنی کرم- امپایر پولیش

80*80

SIDNEY COLLECTION

سرامیک پرسلان لعابدار پولیش
۹۶۰,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک سونیا کرم روشن- امپایر پولیش
80*80
SONIA COLLECTION

سرامیک سونیا کرم روشن- امپایر پولیش

80*80

SONIA COLLECTION

سرامیک پرسلان لعابدار پولیش
۹۶۰,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک سالتی کرم روشن- امپایر پولیش
80*80
SALTY COLLECTION

سرامیک سالتی کرم روشن- امپایر پولیش

80*80

SALTY COLLECTION

سرامیک پرسلان لعابدار پولیش
۹۶۰,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک روین طوسی روشن- امپایر پولیش
80*80
REVIN COLLECTION

سرامیک روین طوسی روشن- امپایر پولیش

80*80

REVIN COLLECTION

سرامیک پرسلان لعابدار پولیش
۹۶۰,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک رونیکا طوسی- امپایر پولیش
80*80
RONIKA COLLECTION

سرامیک رونیکا طوسی- امپایر پولیش

80*80

RONIKA COLLECTION

سرامیک پرسلان لعابدار پولیش
۹۶۰,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک رایمون کرم روشن- امپایر پولیش
80*80
RAYMON COLLECTION

سرامیک رایمون کرم روشن- امپایر پولیش

80*80

RAYMON COLLECTION

سرامیک پرسلان لعابدار پولیش
۹۶۰,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک رادین طوسی روشن- امپایر پولیش
80*80
RADIN COLLECTION

سرامیک رادین طوسی روشن- امپایر پولیش

80*80

RADIN COLLECTION

سرامیک پرسلان لعابدار پولیش
۹۶۰,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک بنیتا طوسی تیره- امپایر پولیش
80*80
BENITA COLLECTION

سرامیک بنیتا طوسی تیره- امپایر پولیش

80*80

BENITA COLLECTION

سرامیک پرسلان لعابدار پولیش
۷۲۰,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک سوکا کرم روشن/ طوسی روشن- امپایر پولیش 
80*80
SOKA COLLECTION

سرامیک سوکا کرم روشن/ طوسی روشن- امپایر پولیش

80*80

SOKA COLLECTION

سرامیک پرسلان لعابدار پولیش
۹۶۰,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک لرد کرم- آپادانا سرام مات
80*80
LORD COLLECTION

سرامیک لرد کرم- آپادانا سرام مات

80*80

LORD COLLECTION

کاشی پرسلان لعاب دار مات
۵۵۲,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
صفحه ۱ از ۲ ۲