امپراتور- امبینت
امپراتور

سرامیک امپراتور کرم/ قهوه ای- آپادانا سرام براق

80*80

EMPERATUR COLLECTION

کاشی پرسلان لعاب دار براق

امپراتور - EMPERATUR

براق

80*80

کرم، قهوه ای/ CREAM, BROWN

سرامیک آپادانا سرام

پرسلان لعابدار براق

سرامیک کف و دیوار داخل و خارج ساختمان

3- 0.5 درصد

مقاوم در برابر سایش - کلاس C

مقاوم در برابر اسید

قابل ارائه

انبار بویین زهرا

رکتیفاید- قطعات دکوری برشی موجود است.

کد محصول: 1012

محصولات مشابه

سرامیک سینامون کرم/ قهوه ای/ خاکستری- آپادانا سرام 
80*80
CINAMON COLLECTION

سرامیک سینامون کرم/ قهوه ای/ خاکستری- آپادانا سرام

80*80

CINAMON COLLECTION

کاشی پرسلان لعاب دار براق
۵۵۲,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک لرد کرم- آپادانا سرام مات
80*80
LORD COLLECTION

سرامیک لرد کرم- آپادانا سرام مات

80*80

LORD COLLECTION

کاشی پرسلان لعاب دار مات
۵۵۲,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک پالادیوم کرم- آپادانا سرام براق
80*80
PALADIUM COLLECTION

سرامیک پالادیوم کرم- آپادانا سرام براق

80*80

PALADIUM COLLECTION

کاشی پرسلان لعاب دار براق
۵۵۲,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک امپرادور کرم/ قهوه ای- آپادانا سرام براق
80*80
EMPERADOR COLLECTION

سرامیک امپرادور کرم/ قهوه ای- آپادانا سرام براق

80*80

EMPERADOR COLLECTION

کاشی پرسلان لعاب دار براق
۵۵۲,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک هارمونی سفید/ کرم/ قهوه ای- آپادانا سرام 
80*80 & 60*60
HARMONY COLLECTION

سرامیک هارمونی سفید/ کرم/ قهوه ای- آپادانا سرام

80*80 & 60*60

HARMONY COLLECTION

کاشی پرسلان لعاب دار براق
۴۸۰,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک مونترا کرم- آپادانا سرام 
80*80
MONTRA COLLECTION

سرامیک مونترا کرم- آپادانا سرام

80*80

MONTRA COLLECTION

کاشی پرسلان لعاب دار براق
۵۵۲,۰۰۰ ریال
سرامیک فنیشیا کرم- امپایر پولیش
80*80
FENISHIA COLLECTION

سرامیک فنیشیا کرم- امپایر پولیش

80*80

FENISHIA COLLECTION

سرامیک پرسلان لعابدار پولیش
۹۶۰,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک فرزا کرم- امپایر پولیش
80*80
FORZA COLLECTION

سرامیک فرزا کرم- امپایر پولیش

80*80

FORZA COLLECTION

سرامیک پرسلان لعابدار پولیش
۹۶۰,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک سیدنی کرم- امپایر پولیش
80*80
SIDNEY COLLECTION

سرامیک سیدنی کرم- امپایر پولیش

80*80

SIDNEY COLLECTION

سرامیک پرسلان لعابدار پولیش
۹۶۰,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک سونیا کرم روشن- امپایر پولیش
80*80
SONIA COLLECTION

سرامیک سونیا کرم روشن- امپایر پولیش

80*80

SONIA COLLECTION

سرامیک پرسلان لعابدار پولیش
۹۶۰,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک سالتی کرم روشن- امپایر پولیش
80*80
SALTY COLLECTION

سرامیک سالتی کرم روشن- امپایر پولیش

80*80

SALTY COLLECTION

سرامیک پرسلان لعابدار پولیش
۹۶۰,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک روین طوسی روشن- امپایر پولیش
80*80
REVIN COLLECTION

سرامیک روین طوسی روشن- امپایر پولیش

80*80

REVIN COLLECTION

سرامیک پرسلان لعابدار پولیش
۹۶۰,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
صفحه ۱ از ۲ ۲