هارمونی- امبینت
هارمونی

سرامیک هارمونی سفید/ کرم/ قهوه ای- آپادانا سرام

80*80 & 60*60

HARMONY COLLECTION

کاشی پرسلان لعاب دار براق

هارمونی-HARMONY

براق

80*80 & 60*60

سفید، کرم، قهوه ای/ WHITE, CREAM, BROWN

سرامیک آپادانا سرام

پرسلان لعابدار براق

سرامیک کف و دیوار داخل و خارج ساختمان

3- 0.5 درصد

مقاوم در برابر سایش - کلاس C

مقاوم در برابر اسید

قابل ارائه

انبار بویین زهرا

رکتیفاید- قطعات دکوری برشی موجود است.

کد محصول: 1009

محصولات مشابه

سرامیک سینامون کرم/ قهوه ای/ خاکستری- آپادانا سرام 
80*80
CINAMON COLLECTION

سرامیک سینامون کرم/ قهوه ای/ خاکستری- آپادانا سرام

80*80

CINAMON COLLECTION

کاشی پرسلان لعاب دار براق
۵۵۲,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک امپراتور کرم/ قهوه ای- آپادانا سرام براق
80*80
EMPERATUR  COLLECTION

سرامیک امپراتور کرم/ قهوه ای- آپادانا سرام براق

80*80

EMPERATUR COLLECTION

کاشی پرسلان لعاب دار براق
۵۵۲,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک امپرادور کرم/ قهوه ای- آپادانا سرام براق
80*80
EMPERADOR COLLECTION

سرامیک امپرادور کرم/ قهوه ای- آپادانا سرام براق

80*80

EMPERADOR COLLECTION

کاشی پرسلان لعاب دار براق
۵۵۲,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک ماهان طوسی روشن امپایر براق
60*60
MAHAN COLLECTION

سرامیک ماهان طوسی روشن امپایر براق

60*60

MAHAN COLLECTION

سرامیک پرسلان لعابدار براق
۵۸۰,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک نیروانا کرم روشن- امپایر براق
60*60
NIRVANA COLLECTION

سرامیک نیروانا کرم روشن- امپایر براق

60*60

NIRVANA COLLECTION

سرامیک پرسلان لعابدار براق
۵۸۰,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک لیما طوسی- امپایر براق
60*60
LIMA COLLECTION

سرامیک لیما طوسی- امپایر براق

60*60

LIMA COLLECTION

سرامیک پرسلان لعابدار براق
۵۸۰,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک لیشا کرم- امپایر براق
60*60
LISHA COLLECTION

سرامیک لیشا کرم- امپایر براق

60*60

LISHA COLLECTION

سرامیک پرسلان لعابدار براق
۵۸۰,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک سنسو کرم روشن- امپایر براق
60*60
SENSO COLLECTION

سرامیک سنسو کرم روشن- امپایر براق

60*60

SENSO COLLECTION

سرامیک پرسلان لعابدار براق
۵۸۰,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک آمیتیس کرم- امپایر براق
60*60
AMITIS COLLECTION

سرامیک آمیتیس کرم- امپایر براق

60*60

AMITIS COLLECTION

سرامیک پرسلان لعابدار براق
۵۸۰,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک مگنا کرم- امپایر پولیش
80*80
MAGNA COLLECTION

سرامیک مگنا کرم- امپایر پولیش

80*80

MAGNA COLLECTION

سرامیک پرسلان لعابدار پولیش
۹۶۰,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک کارول کرم- امپایر پولیش
80*80
KAROL COLLECTION

سرامیک کارول کرم- امپایر پولیش

80*80

KAROL COLLECTION

سرامیک پرسلان لعابدار پولیش
۹۶۰,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک فنیشیا کرم- امپایر پولیش
80*80
FENISHIA COLLECTION

سرامیک فنیشیا کرم- امپایر پولیش

80*80

FENISHIA COLLECTION

سرامیک پرسلان لعابدار پولیش
۹۶۰,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴