مونترا- امبینت
مونترا

سرامیک مونترا کرم- آپادانا سرام

80*80

MONTRA COLLECTION

کاشی پرسلان لعاب دار براق

مونترا-MONTRA

براق

80*80

کرم/ CREAM

سرامیک آپادانا سرام

پرسلان لعابدار براق

سرامیک کف و دیوار داخل و خارج ساختمان

3- 0.5 درصد

مقاوم در برابر سایش - کلاس C

مقاوم در برابر اسید

قابل ارائه

انبار بویین زهرا

رکتیفاید- قطعات دکوری برشی موجود است.

کد محصول: 1008

محصولات مشابه

سرامیک سینامون کرم/ قهوه ای/ خاکستری- آپادانا سرام 
80*80
CINAMON COLLECTION

سرامیک سینامون کرم/ قهوه ای/ خاکستری- آپادانا سرام

80*80

CINAMON COLLECTION

کاشی پرسلان لعاب دار براق
۵۵۲,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک امپراتور کرم/ قهوه ای- آپادانا سرام براق
80*80
EMPERATUR  COLLECTION

سرامیک امپراتور کرم/ قهوه ای- آپادانا سرام براق

80*80

EMPERATUR COLLECTION

کاشی پرسلان لعاب دار براق
۵۵۲,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک امپرادور کرم/ قهوه ای- آپادانا سرام براق
80*80
EMPERADOR COLLECTION

سرامیک امپرادور کرم/ قهوه ای- آپادانا سرام براق

80*80

EMPERADOR COLLECTION

کاشی پرسلان لعاب دار براق
۵۵۲,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک هارمونی سفید/ کرم/ قهوه ای- آپادانا سرام 
80*80 & 60*60
HARMONY COLLECTION

سرامیک هارمونی سفید/ کرم/ قهوه ای- آپادانا سرام

80*80 & 60*60

HARMONY COLLECTION

کاشی پرسلان لعاب دار براق
۴۸۰,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک فنیشیا کرم- امپایر پولیش
80*80
FENISHIA COLLECTION

سرامیک فنیشیا کرم- امپایر پولیش

80*80

FENISHIA COLLECTION

سرامیک پرسلان لعابدار پولیش
۹۶۰,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک فرزا کرم- امپایر پولیش
80*80
FORZA COLLECTION

سرامیک فرزا کرم- امپایر پولیش

80*80

FORZA COLLECTION

سرامیک پرسلان لعابدار پولیش
۹۶۰,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک سیدنی کرم- امپایر پولیش
80*80
SIDNEY COLLECTION

سرامیک سیدنی کرم- امپایر پولیش

80*80

SIDNEY COLLECTION

سرامیک پرسلان لعابدار پولیش
۹۶۰,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک سونیا کرم روشن- امپایر پولیش
80*80
SONIA COLLECTION

سرامیک سونیا کرم روشن- امپایر پولیش

80*80

SONIA COLLECTION

سرامیک پرسلان لعابدار پولیش
۹۶۰,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک سالتی کرم روشن- امپایر پولیش
80*80
SALTY COLLECTION

سرامیک سالتی کرم روشن- امپایر پولیش

80*80

SALTY COLLECTION

سرامیک پرسلان لعابدار پولیش
۹۶۰,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک روین طوسی روشن- امپایر پولیش
80*80
REVIN COLLECTION

سرامیک روین طوسی روشن- امپایر پولیش

80*80

REVIN COLLECTION

سرامیک پرسلان لعابدار پولیش
۹۶۰,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک رونیکا طوسی- امپایر پولیش
80*80
RONIKA COLLECTION

سرامیک رونیکا طوسی- امپایر پولیش

80*80

RONIKA COLLECTION

سرامیک پرسلان لعابدار پولیش
۹۶۰,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک رایمون کرم روشن- امپایر پولیش
80*80
RAYMON COLLECTION

سرامیک رایمون کرم روشن- امپایر پولیش

80*80

RAYMON COLLECTION

سرامیک پرسلان لعابدار پولیش
۹۶۰,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
صفحه ۱ از ۲ ۲