چسب کاشی پودری پرسلانی - طوسی
Henkel Ceresit CM117

936

چسب کاشى پایه پلیمر اصلاح شده به صورت ملات سیمان با پرکننده هاى معدنى
بسته بندی : کیسه 20 کیلوگرمی
۱,۰۱۰,۰۰۰ ریال  (۲۰ کیلو گرم) 
چسب کاشی پودری- طوسی
 Henkel Ceresit CM9

935

چسب کاشى سیمانى همراه با افزودنى هاى پلیمرى مناسب برای انواع کاشی و سرامیک جاذب
بسته بندی : پاکت 20 کیلوگرمی
۶۶۶,۰۰۰ ریال  (۲۰ کیلو گرم) 
پودر بندکشی 
Henkel Ceresit CE33 SUPER

934

پودر بندکشی بر پایه ی مواد معدنی و پلیمری
بسته بندی: کیسه 5 کیلوگرمی
۶۵۴,۰۰۰ ریال  (۵ کیلو گرم) 
چسب عایق دو جزئی
Henkel Ceresit CR 166

847

بسته بندی : پاکت 10 کیلوگرمی و گالن 5 کیلوگرمی
ملات آب بند دو جزئی پایه سیمانی
جزء A : مواد سیمانی اصلاح شده با پلیمر – پودر خاکستری
جزء B : مواد پلیمری – مایع سفید رنگ
۲,۳۸۰,۰۰۰ ریال  (۱۰ کیلو گرم) 
چسب کاشی پودری-سفید
 Henkel Ceresit CM22

844

چسب کاشى سیمانى همراه با افزودنى هاى پلیمرى مناسب برای انواع کاشی و سرامیک جاذب
بسته بندی : پاکت 20 کیلوگرمی
۱,۴۸۰,۰۰۰ ریال  (۲۰ کیلو گرم) 
چسب کاشی خمیری
 Henkel Ceresit TILEFIX CM125

842

ﭼﺴﺐ ﮐﺎﺷﻰ ﭘﺎﯾﻪ اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ دارﻧﺪه ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻰ و اﻓﺰودﻧﻰ ﻫﺎى ﻣﺠﺎز بدون نیاز به افزودن آب
بسته بندی: سطل پلاستیکی 12 کیلوگرمی
۸۴۰,۰۰۰ ریال  (۱۲ کیلو گرم)