کاشی دیواری سافیرا بژ روشن و تیره / دکور- آپادانا سرام براق
90*30
SAFIRA LIGHT & DARK BEIGE/ DECOR COLLECTION
آپادانا سرام

1768

کاشی دوپخت دیواری- لعاب دار مات
۶۷۹,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
کاشی دیواری کشمیر طوسی روشن و تیره / دکور- آپادانا سرام مات
90*30
KASHMIR LIGHT & DARK GRAY / DECOR COLLECTION
آپادانا سرام

1767

کاشی دوپخت دیواری- لعاب دار مات
۶۴۹,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
کاشی دیواری لرد کرم / نسکافه ای / دکور- آپادانا سرام براق
90*30
LORD CREAM/COFFEE/ DECOR COLLECTION
آپادانا سرام

1766

کاشی دوپخت دیواری- لعاب دار مات
۶۷۹,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
کاشی دیواری نولیکا کرم / دکور - آپادانا سرام مات
90*30
NOLIKA CREAM/ DECOR COLLECTION
آپادانا سرام

1764

کاشی دوپخت دیواری- لعاب دار مات
۶۴۹,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
کاشی دیواری ترانا کرم / دکور - آپادانا سرام براق
90*30
TRANA CREAM/ DECOR COLLECTION
آپادانا سرام

1763

کاشی دوپخت دیواری- لعاب دار مات
۶۴۹,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
کاشی دیواری آدرینا کرم / قهوه ای/ سفید - آپادانا سرام مات
90*30
ADRINA CREAM/BROWN/WHITE  COLLECTION
آپادانا سرام

1762

کاشی دوپخت دیواری- لعاب دار مات
۶۴۹,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
کاشی دیواری ویلارو کرم/قهوه ای/پانچ - آپادانا سرام مات
90*30
VILARO CREAM/BROWN/PUNCH COLLECTION
آپادانا سرام

1761

کاشی دوپخت دیواری- لعاب دار مات
۶۴۹,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
کاشی دیواری فیونا کرم - آپادانا سرام مات
90*30
FIONA CREAM COLLECTION
آپادانا سرام

1734

کاشی دوپخت دیواری- لعاب دار مات
۶۴۹,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
کاشی دیواری فیونا خاکستری - آپادانا سرام مات
90*30
FIONA GRAY COLLECTION
آپادانا سرام

1733

کاشی دوپخت دیواری- لعاب دار مات
۶۴۹,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
کاشی دیواری آیزن خاکستری - آپادانا سرام مات
90*30
ISEN GRAY COLLECTION
آپادانا سرام

1732

کاشی دوپخت دیواری- لعاب دار مات
۶۴۹,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک پرسلانی لرد کرم- آپادانا سرام مات
80*80
LORD COLLECTION
آپادانا سرام

1015

کاشی پرسلان لعاب دار مات
۵۵۲,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک پرسلانی پالادیوم کرم- آپادانا سرام براق
80*80
PALADIUM COLLECTION
آپادانا سرام

1014

کاشی پرسلان لعاب دار براق
۵۵۲,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک پرسلانی سینامون کرم/ قهوه ای/ خاکستری- آپادانا سرام براق 
80*80
CINAMON COLLECTION
آپادانا سرام

1013

کاشی پرسلان لعاب دار براق
۵۵۲,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک پرسلانی امپراتور کرم/ قهوه ای- آپادانا سرام براق
80*80
EMPERATUR  COLLECTION
آپادانا سرام

1012

کاشی پرسلان لعاب دار براق
۵۵۲,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک پرسلانی امپرادور کرم/ قهوه ای- آپادانا سرام براق
80*80
EMPERADOR COLLECTION
آپادانا سرام

1011

کاشی پرسلان لعاب دار براق
۵۵۲,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک پرسلانی هارمونی سفید/ کرم/ قهوه ای- آپادانا سرام براق
80*80 & 60*60
HARMONY COLLECTION
آپادانا سرام

1009

کاشی پرسلان لعاب دار براق
۴۸۰,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک پرسلانی مونترا کرم- آپادانا سرام براق
80*80
MONTRA COLLECTION

1008

کاشی پرسلان لعاب دار براق
۵۵۲,۰۰۰ ریال
سرامیک گرانیتی فلورانس کرم/ قرمز/ خاکستری- آپادانا سرام پولیش
60*60 
FLORANCE COLLECTION
آپادانا سرام

1007

سرامیک گرانیتی فول بادی - پولیش
۴۸۰,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
سرامیک گرانیتی آیس - آپادانا سرام مات
120*60 - 80*80 - 60*60
ICE COLLECTION
آپادانا سرام

1006

سرامیک فول بادی مات
۴۸۰,۰۰۰ ریال  (۱ متر مربع) 
صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵